A través d'aquest link, pots accedir a la nostra sala de premsa i descarregar material gràfic i textos dels premis MANGO Fashion Awards.

Si necessites realitzar la petició d'accés, pots contactar amb el departament de premsa de MANGO:

georgina.pratginestos@mango.com
En col·laboració amb: Istituto Marangoni Escola superior de disseny Escola superior de disseny